Funderings- en rioleringswerken.

Na het uitvoeren van de sondering en de voorbereidende werken op het terrein kan gestart worden met de funderingswerken. Plaatsen van wapeningen en rioleringen wordt ook in deze fase uitgevoerd.